Bảng Tên Các Môn Võ - Ailaikit

9,000đ

12,000đ

VS-HLV vui lòng đăng nhập được giá tốt hơn

Cung cấp bởi: Ailaikit

CÓ PHẦN GHI CHÚ, QUÝ KHÁCH HÀNG VIẾT NỘI DUNG THÊU

Số lượng :

Bảng Tên Các Môn Võ - Ailaikit

Shop Ailaikit nhận thêu bảng tên các môn võ Vovinam, Taekwondo, Karate, Cổ Truyền, ...

Bảng tên thêu, được sữ dụng máy thêu của Nhật Bản, nên có đường chỉ chắc chắn, đường chỉ đẹp

 

Ghi chú: Khách hàng ghi cú pháp : Nền X chữ Y viền Z

ví dụ: Nền Xanh chữ vàng viền xanh, Nền Vàng chữ đỏ viền vàng, Nền Xanh chữ trắng viền trắng

 

 


 

Sản Phẩm Đã Xem