Sách Võ : Khinh Công Tuyệt Kỹ

45,000đ

80,000đ

VS-HLV vui lòng đăng nhập được giá tốt hơn

NXB: Thanh Niên 

Ngày Xuất : tháng 1 năm 2000

Loại: Sách Cổ 96%

Số lượng :

Sách Võ : Khinh Công Tuyệt Kỹ

 

Khinh công là một loại công phu tối cao trong khí công truyền thống và là một di sản văn hóa quý báu… Khinh công cổ đại gọi là khinh than hay khinh cử, đến nay đã có mấy ngàn năm lịch sử được mọi người cho là bao hàm cả thuật dưỡng sinh , thuật kiện than, thuật trị liệu, thuật trường thọ và coi trình độ khinh công là tiêu chí để phân biệt võ công cao thấp. Trong” Sử Ký – Lưu Hầu Võ Thế Gia” có chép về Trương Lương sau khi giúp Lưu Ban dựng nghiệp Hán bèn  bỏ việc nhân gian muốn theo con đường của Xích Tùng Tử, bèn học Tịch Cóc, Đạo dẫn, khinh công…

 

 

Ngũ Tâm Thập Đan Công, đây cũng là một công pháp thượng thừa trong Kim Can Trúc Căn công pháp. Lúc luyện công phải cần thận, không gấp cầu thành nếu không dễ bị sai lệch. Khi luyện xong bốn bộ công trên thì năm huyệt đã được đã thông, có thể tập Ngũ Nguyên Quy NHất. Trước hết cần nhập tĩnh, ý thủ Đan Điền mười phút, phối hợp hô hấp sau đó hít vào , khí theo ý hành từ năm huyệt Bách Hội, 2 Dũng Tuyền, 2 Lao Cung dẫn chân khí xuống quy nhập đan điền…

 

 

 

#sachvothuat #sachvo #bikiepvocong #bikiep #khinhcong #sachkhingcong #kinhcong

Sản Phẩm Đã Xem