Túi chườm đá

100,000đ 110,000đ

Banh đấm Cana

235,000đ 240,000đ

Mã tấu

390,000đ 450,000đ

Đại Đao

980,000đ 1,000,000đ

Súng lưỡi lê

750,000đ 800,000đ

Búa Rìu

520,000đ 550,000đ

Côn Nhị Khúc

220,000đ 250,000đ

Bảo Kiếm Cao Cấp

1,200,000đ 1,250,000đ

Kiếm Vovinam

390,000đ 400,000đ

Găng Karate

120,000đ 150,000đ