Đào Tạo Võ Thuật

Vovinam Quận 5- CLB Tinh Võ

Thông tin các Lớp Võ  thuộc Bộ Môn Vovinam Q5

CLB Vovinam Vạn Hạnh - Q10

Địa chỉ : 31 Sư Vạn Hạnh, Phường 03, Quận 10 Mỗi lớp tuần Tập luyện 3 buổi. Sau chi tiết bên dưới

CLB Võ Thuật Kiến Đạo Là Gì?

Đây là tên của 1 CLB Vovinam mang lại môi trường sinh hoạt khỏe mạnh, kỷ năng tự vệ chiến đấu và một ý thức hệ về dấn thân hiến ích. Đào tạo hơn 500 môn sinh , trong đó có hơn 100 Kiến trúc sư, Thiết kế nội thất, IT,  Ngân hàng, Giám Đốc Bất Động Sản, Giáo viên trung học ,đại học...