Đơn Đao Vovinam Thi đấu biểu diễn

390,000đ

450,000đ

VS-HLV vui lòng đăng nhập được giá tốt hơn

Cung cấp bởi: Ailaikitr 

Sản xuất tại: Việt Nam

Với Đơn Binh Khí vui lòng chuyển Khoản trước

BINH KHÍ:
Số lượng :

Đơn Đao Vovinam Thi đấu biểu diễn

 

Trong các loại khí giới thì Đao là thứ khí giới phổ thông và lợi hại hơn cả.

Đao gồm các loại đơn Đao, song Đao và đại Đao. Tuỳ theo các môn phái võ mà Đao có khác nhau về tên gọi. Phép sử dụng Đao làm sao cho khẩn mật cũng đòi hỏi phải có sức lực.

 

Đơn Đao Vovinam: Một thanh đơn Đao phân làm ngũ vị, gồm Thiên, Địa, Quân, Thần, Sư; cũng như trong ngành văn có Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín vậy.

Lưng Đao là Thiên. Lưỡi Đao là Địa. Giữa chuôi Đao là Quân. Bộ phận che chuôi Đao (đao bàn) là Thần. Phần cuối chuôi Đao là Sư. Ba tấc về phía mũi Đao gọi là Liệu nhận. Tua chỉ đỏ ở đại Đao gọi là Xuy phong. Đơn đao

Kích thước và trọng lượng Đao tùy sở trường của người sử dụng, thông thường tay buông thõng, cán Đao đặt trong hổ khẩu của bàn tay, Đao dựng đứng, mũi Đao ngang vành tai dưới là vừa.

 

ở Sản phẩm này: Ailaikit chia làm 3 loại: đơn Đao không chạm , đơn Đao chạm rồng lưỡi và Đơn Đao Đặc Biệt ( chạm rồng cả lưỡi và chán Đao)

 

Sản Phẩm Đã Xem