Găng BN Việt Nam Găng đấu boxing Vovinam Cổ truyền

350,000đ

420,000đ

VS-HLV vui lòng đăng nhập được giá tốt hơn

Sản Xuất : Tại Việt Nam

Màu: Đỏ và Xanh

size:
màu sắc:
Số lượng :

Găng BN Việt Nam Găng đấu boxing Vovinam Cổ truyền

 

Đây là hàng BN  nhóm 2 của hãng. Chất lượng 8/10 so với hàng nhóm 1.


Có 2 màu xanh và đỏ
gồm 3 size: 8oz, 10oz, 12oz

Sản Phẩm Đã Xem